Section image

Soi cổ tử cung

Soi cổ tử cung (SCTC) là một biện pháp được áp dụng để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung (UTCTC). Cách soi có thể bằng mắt thường hoặc bằng máy soi có độ phóng đại từ 10-30 lần.