Section image

Khám và điều trị vô sinh

▪️Môi trường càng ô nhiễm, lối sống thiếu lành mạnh và thực phẩm bẩn là những nguyên nhân chính dẫn đến vô sinh.
▪️Mỗi trường hợp vô sinh hiếm muộn đều do xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau. Căn cứ vào nguyên nhân bị vô sinh mà các bác sỹ sẽ có chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.